2 hình thức hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh

19-10-2022, 06:45

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Xem thêm