Đề xuất cơ chế đặc thù với một số loại thuốc hiếm

02-10-2022, 11:49

Nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến đấu thầu tại các bệnh viện, hiện Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực cũng như hiệu quả của công tác mua sắm, đấu thầu, đẩy mạnh  cấp phép giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu chung cấp quốc gia như danh mục thuốc đàm phán giá.

Xem thêm