3 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

27-10-2023, 18:41

Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu vào EU phục hồi mạnh mẽ.  Đây là vấn đề được đưa ra tại báo cáo "Đánh giá kết quả ba năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đối với kinh tế Việt Nam" do Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT công bố sáng ngày 27/10 tại Hà Nội.

Xem thêm