357 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

02-12-2023, 06:30

Cổng thông tin thương mại điện tử cũng được Tổng cục Thuế chính thức vận hành từ cuối năm ngoái để tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn từ các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm đáp ứng quy định mới tại Nghị định 91.

Xem thêm