4 lít nước để duy trì sự sống mỗi ngày ở Gaza

24-05-2024, 21:49

Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, hầu hết người dân Palestine ở Gaza chỉ nhận được 1/4 lượng nước họ cần mỗi ngày, tức là khoảng 4 lít. Và phần lớn trong đó bị ô nhiễm và nhiễm mặn. Nguy cơ khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang hiện hữu.

Xem thêm