5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

20-10-2022, 20:34

Theo kế hoạch, dự án xây dựng đường dây 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn khởi công từ tháng 12/2017 phải hoàn thành xây lắp các hạng mục và đưa vào vận hành từ tháng 9/2021. Tuy nhiên, sang tới quý 4 năm 2022, tức là đã qua 5 năm triển khai dự án nhưng mọi thứ vẫn dang dở do đợi mặt bằng.

Xem thêm