5 ngày nghỉ lễ doanh thu du lịch Hà Nam đạt hơn 65 tỷ đồng

02-05-2024, 18:44

Trong dịp lễ dịp 30/4 và 1/5/2024 (từ ngày 27/4 đến 1/5), ngành du lịch Hà Nam đón trên 85 ngàn lượt khách. Trong số này có hơn 82,5 ngàn lượt khách nội địa và 2.500 khách quốc quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 65,5 tỷ đồng, Số khách Lưu trú trên địa bàn ước đạt 4500 lượt.

S Việt Nam

Hà Nam

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm