Gần 300.000 lượt khách đến Cần Thơ dịp lễ

02-05-2024, 17:17

Trong các ngày nghỉ lễ, từ ngày 27/4 – 01/5/2024, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước khoảng 285.000 lượt. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 93.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 315 tỉ đồng.

S Việt Nam

Cần Thơ

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm