5 tháng tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD

29-05-2024, 07:10

Tính đến 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 11,071 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Xem thêm