Vốn ngoại chảy mạnh vào bất động sản

03-05-2024, 06:43

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký ngành kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,73 tỷ USD; tăng mạnh 78,2% so với cùng kỳ.

Xem thêm