Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn

22-04-2024, 07:01

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

Xem thêm