Tăng thu ngân sách từ đất đấu giá

29-03-2024, 18:54

Cùng với sự khởi sắc bước đầu ban đầu của thị trường BĐS, từ đầu năm tới nay, nhiều địa phương đang tích cực đưa ra đấu giá những dự án đất ở phục vụ nhu cầu của người dân. Các địa phương đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối với các trục giao thông chính để đất đấu giá hấp dẫn với người dân cũng như tăng thu ngân sách.

Xem thêm