Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3 - 5 căn nhà

05-03-2024, 17:52

Trong dự thảo lần 2 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng trong ngày 05/3, Bộ Xây dựng đã chính thức bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà trong 1 năm.

Xem thêm