Từ 2025, môi giới bất động sản không được hành nghề tự do

18-01-2024, 06:27

Từ ngày 1/1/2025, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản như sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty môi giới bất động sản. Đây là nội dung có tại Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi chính thức hiệu lực từ năm 2025.

Xem thêm