50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và tương lai

03-11-2023, 12:01

Sáng 3/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo quốc tế “ Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: quá khứ, hiện tại, tương lai” nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Xem thêm