52 dự án đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

21-10-2023, 07:32

Trong báo cáo đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng công bố mới đây, hiện đã có 19 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.

Xem thêm