f
Tự động phát sau

60 tàu chở ngũ cốc sẽ rời cảng Ukraine trước mùa Xuân 2023

03-12-2022, 13:36

Tổng thống Ukraine ngày 2/12 cho biết, có khoảng 60 tàu chở ngũ cốc xuất khẩu dự kiến sẽ xuất cảng trước mùa Xuân 2023 theo chương trình mang tên “Ngũ cốc từ Ukraine”.