64% số người nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

15-05-2024, 06:56

Ngày 14/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm đầu tháng 5-2024, cả nước có khoảng 64% số người thụ hưởng ở khu vực đô thị lựa chọn nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (ATM), vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Xem thêm