ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2024 đạt 6%

11-04-2024, 18:07

Việt Nam sẽ duy trì được sự phục hồi và có thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 6% trong năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế và tình hình địa chính trị thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán. Đây là nhận định của đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại buổi công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á năm 2025, được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội.

Xem thêm