Ấn Độ chính thức xóa sổ tình trạng “nghèo cùng cực”

02-03-2024, 20:15

Trong báo cáo công bố mới đây, Viện Brookings của Mỹ nhận định Ấn Độ hiện đã chính thức xóa bỏ tình trạng “nghèo cùng cực”, thể hiện qua việc tỷ lệ nghèo giảm mạnh trong khi tiêu dùng hộ gia đình gia tăng.

Xem thêm