Nông dân Ấn Độ bác hợp đồng trợ giá của chính phủ

20-02-2024, 13:07

Liên quan tới cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ thời gian gần đây. Ngày 19/2, những người đứng đầu các hiệp hội nông dân ở Ấn Độ đã bác đề xuất trợ giá nông sản 5 năm của chính phủ, đồng thời cho biết họ sẽ sớm nối lại các cuộc biểu tình.

Xem thêm