Ấn tượng lễ hội diều lớn nhất thế giới

23-04-2024, 18:38

Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Diều quốc tế Duy Phường ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được đánh giá là sự kiện văn hóa về diều có quy mô lớn nhất thế giới. Lễ hội năm nay thu hút sự tham dự của 137 đội thi đến từ gần 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xem thêm