Diều khổng lồ mừng Lễ hội vong nhân ở Guatemala

02-11-2022, 12:50

Để kỉ niệm Ngày của người chết – một lễ hội văn hóa tương tự Halloween ở nhiều nước Nam Mỹ,  một cộng đồng dân cư ở Guatemala đã dành hàng tháng trời để tạo ra những con diều khổng lồ, nhằm tưởng nhớ những người thân đã mất và xua đổi những linh hồn xấu xa.

Xem thêm