Ấn tượng Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

12-06-2024, 07:09

Sau 1 tuần diễn ra với nhiều hoạt động, đến hết ngày 12/6 tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 sẽ khép lại với nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người dân, du khách, đặc biệt là các nghệ sĩ bốn phương.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Du lịch

Xem thêm