Anh ấn định ngày tổng tuyển cử

23-05-2024, 06:22

Ngày 22/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra thông báo về việc ấn định ngày 4/7 tới là ngày tổng tuyển cử. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đảng Bảo thủ cầm quyền đang bị Công đảng đối lập dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận.

Xem thêm