Australia hợp tác về AI dịch vụ công với Microsoft

16-11-2023, 21:11

Ngày 16/11, chính phủ Australia đã công bố quyết định về việc nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn và có trách nhiệm trong dịch vụ công, với sự hợp tác của Microsoft thông qua Cơ quan Chuyển đổi Kỹ thuật số (DTA).

Xem thêm