Australia phát triển loại vải dệt biết cử động

17-08-2022, 12:22

Mới đây, một nhóm kỹ sư y sinh Australia đã phát triển một loại vải dệt thông minh kết hợp 'cơ bắp' nhân tạo. Sáng kiến này được hy vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực với ứng dụng đa dạng và linh hoạt.

Xem thêm