Bà Rịa - Vũng Tàu thúc đẩy kinh tế phát triển

27-12-2023, 12:48

Tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu (GRDP trừ dầu khí) năm 2023 đạt 5,75%, cao hơn tăng trưởng bình quân chung cả nước .Có được kết quả này, ngoài lợi thế là cửa ngõ tiếp cận quốc tế qua hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải , địa phương này còn giải ngân đầu tư công đúng hướng, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp phát triển .

S Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh tế

Xem thêm