Giao thông đi trước, mở đường phát triển kinh tế Bình Dương

12-11-2023, 08:44

Nhờ xác định từ sớm “giao thông đi trước, mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội”, nhiều năm qua tỉnh Bình Dương đã đầu tư tổng lực để phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, tạo tiền đề cho tỉnh trở thành “lực hút nam châm” của khu vực phía Nam và cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được Bình Dương tăng tốc triển khai, hoàn thành đưa vào khai thác, giúp cải thiện tình hình giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm