Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc chính sách ân giảm án tử hình

14-01-2024, 18:27

Việc Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, việc làm thể hiện tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam lại bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ.

Chương trình

Nhận diện

Đừng Bỏ Lỡ

Xem thêm