Bắc Ninh khai trương nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ

24-02-2023, 17:35

Ngày 24/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai trương Nhà trưng bày di sản văn hóa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, tại thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm