Bản đồ ẩm thực 63 tỉnh, thành lập kỷ lục Việt Nam

29-04-2022, 07:15

Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định chính thức xác lập kỷ lục với nội dung "Sự kiện chế biến và công diễn 63 món ăn - đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên".

Xem thêm