Bán hàng không qua trung gian để tiêu thụ nông sản

15-06-2024, 18:29

Thời điểm này, nhiều nhóm mặt hàng nông sản xuất khẩu đang vào vụ thu hoạch. Do thời gian thu hoạch ngắn, tập trung sản lượng lớn nên không thể chỉ trông chờ vào thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, việc khai thác thị trường nội địa gặp không ít rào cản về chi phí vận chuyển, quá nhiều khâu trung gian làm đội chi phí sản xuất, mất khả năng cạnh tranh. Trước thực tế này, mùa vụ năm nay, nhiều loại trái cây đang được xúc tiến tiêu thụ trực tiếp tới tay người tay người tiêu dùng, cắt bỏ khâu trung gian bằng cách kết nối người sản xuất bán hàng trực tiếp tới các bếp ăn lớn như nhà hàng, khách sạn.

Xem thêm