Băn khoăn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ

22-06-2024, 06:44

Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 06/6/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" gồm 5 Chương và 19 Điều. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2024, trong đó có một số quy định mới, chặt chẽ hơn về xét tặng danh hiệu. Dù rất mong chờ lần sửa đổi nghị định lần này, song vẫn còn những trăn trở nhằm đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ.

Xem thêm