Phê phán cần tinh thần xây dựng và nhân văn

07-08-2023, 06:46

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, hay những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường có một lượng người theo dõi, cả ủng hộ và không ủng hộ, còn gọi là antifan. Những antifan này thường bắt lỗi, đưa ra những phản biện. Tuy nhiên, đã có không ít những phản biện tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng khiến sự việc bị đẩy đi quá xa. Trong không ít trường hợp, nó còn cho thấy tình trạng xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử, vi phạm pháp luật, nhất là trong giới trẻ.

Xem thêm