Dẹp loạn danh xưng, danh hiệu

13-01-2023, 06:26

Cuộc sống có rất nhiều chuyện. Cuộc sống mà không có chuyện thì mất vui nhưng vui đến mức lố bịch thì không nên. Trong thời gian qua có nhiều danh xưng, danh hiệu không chỉ được người ta tự xưng, tự phong, thậm chí họ phải bỏ tiền ra để có được danh hiệu. Và dẹp loạn danh xưng, danh hiệu là câu chuyện được chúng tôi đề cập ngay sau đây.

Xem thêm