Báo chí quốc tế ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

07-05-2024, 18:08

Truyền thông thế giới những ngày này một lần nữa ca ngợi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, gọi đây là chiến thắng "lịch sử, quý báu", đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thuộc địa và cổ vũ phong trào độc lập trên thế giới.

Xem thêm