Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân

22-05-2024, 20:40

Sáng ngày 22/5, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Thường trực về Nhân quyền đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại.

Xem thêm