Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi

14-06-2022, 06:54

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp bưu chính viễn thông phối hợp bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn thành phố.

Xem thêm