Bảo tồn nhiều cá thể quý, hiếm trong “Ngôi nhà Sao la”

10-06-2024, 17:43

“Ngôi nhà Sao la” - Vườn Quốc gia Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh có hơn 500 loài động vật, là một trong những nơi cư trú cuối cùng của một số loài có ý nghĩa bảo tồn toàn cầu như: Sao la, Mang lớn, Mang Trường Sơn...Hàng năm, Vườn Quốc gia này cũng tái thả hàng trăm cá thể động vật vào vườn chăm sóc, theo dõi, bảo tồn.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm