Vườn quốc gia - Cái nôi bảo tồn đa dạng sinh học

22-05-2024, 18:40

Vườn quốc gia  với hệ sinh thái rừng quan trọng, là nơi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học phong phú, quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung nên có thể ví các vườn quốc gia chính là cái nôi bảo tồn đa dạng sinh học, vùng vàng xanh của mỗi một đất nước. Chính vì vậy, hiện nay ngoài việc bảo tồn, cứu hộ các loài động vật hoang dã quý hiếm, các vườn quốc gia đã đưa ra nhiều chương trình mới, sáng tạo để góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem thêm