Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

28-02-2024, 08:34

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã và đang cứu hộ nhiều động vật hoang dã trước khi được tái thả về môi trường tự nhiên. Tại đây, nhiều loài nguy cấp như vượn đen má vàng, vọoc chà vá chân đen, culi nhỏ, rái cá, cầy mực… được tiếp nhận chờ ngày thả về rừng.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm