Nhiều khó khăn trong cứu hộ, tái thả động vật hoang dã

06-01-2024, 06:19

Mặc dù thời gian qua Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong việc cứu hộ để bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, hiện có một thực tế là, mặc dù nhiều loài động vật hoang dã đã được cứu nhưng chưa chắc duy trì được sự sống hoặc cũng không tái thả chúng về với tự nhiên. Câu chuyện sau đây chính là một lời khẳng định cho việc để bảo tồn động vật hoang dã thì không chỉ bằng nỗ lực của chính quyền, của các tổ chức mà còn của cả cộng đồng.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm