Bão tuyết dữ dội tại miền Bắc nước Mỹ

13-01-2024, 12:40

Ngày 12/1, một cơn bão tuyết đã tràn vào khu vực miền Bắc nước Mỹ, khiến nhiều khu vực ghi nhận các tình trạng cực đoan như tuyết rơi mù mịt, nước mưa đóng băng và nhiệt độ lạnh buốt cùng gió mạnh.

Xem thêm