Bảo vệ người tiêu dùng hướng tới nền kinh tế cạnh tranh minh bạch

15-03-2024, 18:27

Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng vừa được Quốc hội ban hành và chuẩn bị có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 tới đây có nhiều điểm đột phá, hướng tới nền kinh tế cạnh tranh minh bạch. Đây là nhận định của các đại biểu tại  chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức ngày 15/3.

Xem thêm