Bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế

20-05-2024, 11:24

Mặc dù thị trường bất động sản vẫn đang có nhiều thách thức, tuy nhiên Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hàng đầu đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.

Xem thêm