Bất lực khi bị lừa đảo trên không gian mạng

12-04-2024, 11:36

Lừa đảo trên không gian mạng liên tục gia tăng, với nhiều hình thức tinh vi. Số người bị lừa đảo cũng không ít, và số tiền lừa đảo thì ngày càng nhiều lên. Thế nhưng, thực tế, người dân không biết kêu ai khi bị lừa đảo trên mạng. Và xác suất lấy lại được số tiền là rất ít.

Xem thêm