Bình đẳng giới trong phát triển bền vững ESG

14-06-2023, 20:37

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một khía cạnh cơ bản của việc thúc đẩy bình đẳng giới, và còn là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và xây dựng xã hội công bằng. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại Diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa đa dạng, bình đẳng và bao trùm – thành tố quan trọng trong phát triển bền vững được tổ chức chiều 14/6 tại Hà Nội.

Xem thêm