Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới

08-03-2023, 06:48

Tại các nước châu Á, phụ nữ luôn được xem là trụ cột của nền kinh tế nông thôn, và những đóng góp của họ là then chốt và không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực nông sản và chuỗi giá trị. Tuy nhiên, họ bị tụt lại phía sau trong việc tiếp cận các nguồn lực, kiến thức, thị trường và đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số. Với chủ đề “Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới” nhân ngày 8/3 năm nay, LHQ muốn công nhận và tôn vinh những phụ nữ và trẻ em gái đang đấu tranh cho sự tiến bộ của công nghệ biến đổi và giáo dục kỹ thuật số. Và câu chuyện của những người phụ nữ áp dụng công nghệ vào chăn nuôi bò sữa tại Bangladesh là một ví dụ.

Thời sự quốc tế

Thế giới

Xã hội

Xem thêm