Bình Thuận đối mặt với hạn hán khốc liệt

05-04-2024, 18:43

Bình Thuận đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều địa phương phía Nam của tỉnh đang đối diện tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều hồ, đập thủy lợi, sông suối trên địa bàn đã cạn trơ đáy; hàng nghìn ha cây trồng bị thiếu nước tưới, khô héo ảnh hưởng đến năng suất, nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

S Việt Nam

Bình Thuận

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm